گیلان،رشت،دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه کامپیوتر
UNKnown soea@guilan.ac.ir
سلام، به تارنمای آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا دانشگاه گیلان خوش آمدید.

اعضا

دکتر احمدی فر

دکتر میرروشندل

دکتر امینیان


Cinque Terre

ریحانه کمالی

Cinque Terre

هاجر ترابی

Cinque Terre

شیما محرابی

Cinque Terre

محمدحسن فلاح

Cinque Terre

عاطفه قهرمانی فر

Cinque Terre

محمد ملاکاظمی