گیلان،رشت،دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه کامپیوتر
UNKnown soea@guilan.ac.ir
سلام، به تارنمای آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا دانشگاه گیلان خوش آمدید.

اطلاعات تماس


آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا
گیلان-رشت
دانشگاه گیلانایمیل: soea@guilan.ac.ir

تماس با ما