گیلان،رشت،دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه کامپیوتر
UNKnown soea@guilan.ac.ir
سلام، به تارنمای آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا دانشگاه گیلان خوش آمدید.

خدمات برگزاری سمینارهای مخصوص مدیران ارشد

آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا در راستای ماموریت خود سمینارهای مدیریتی و کارگاه های تخصصی یک روزه را برای توجیه مدیران سازمانی و زمینه سازی تصمیم گیری صحیح ، مطابق با نیاز سازمان متقاضی در حوزه های زیر برگزار مینماید. سمینارهای آموزشی مختص مدیران ارشد (ریاست سازمان، معاونین، مدیران کل) سمینار آموزشی معماری سازمانی ویژه مدیران ارشد سازمان - 3 ساعت سمینار آموزشی سازمان سرویس‌گرا ویژه مدیران ارشد سازمان - 3 ساعت سمینار آموزشی مدیریت فرایندهای سازمانی ویژه مدیران ارشد - 3 ساعت کارگاه های آموزشی مختص مدیران فاوا و حوزه تحول سازمانی کارگاه آموزشی معماری فناوری اطلاعات سازمانی(EA) ویژه مدیران سازمان - 6 ساعت کارگاه آموزشی معماری سرویس گرا (SOA) ویژه مدیران فاوا - 6 ساعت کارگاه آموزشی معماری فرآیند(BPR-BPM-EA) ویژه مدیران سازمان -6 ساعت کارگاه آموزشی سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار(BPMS) ویژه مدیران سازمان - 6 ساعت