گیلان،رشت،دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه کامپیوتر
UNKnown soea@guilan.ac.ir
سلام، به تارنمای آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا دانشگاه گیلان خوش آمدید.

خدمات تست سرویس های نر م افزاری مبتنی بر SOA

برای دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی که برای یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی سازمانی یا تعاملات اطلاعاتی بین سازمانی از معماری سرویس گرا و استاندارد وب سرویس (Web Service) و پروتکل های آن استفاده می کنند، آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا پکیج خدمات تست وب سرویس را ارائه مینماید. بر این اساس وب سرویس های مد نظر از جنبه های گوناگون عملکردی، امنیتی و زمانی تست شده و گزارش کاملی از نتیجه تست به سازمان اعلام می گردد. پکیج خدمات تست وب سرویس شامل موارد زیر است: تست عملکرد (Functionality) تست زمان پاسخ (Response Time) تست های امنیتی (Security) تست استرس (Stress) تست رعایت استاندارد (Standards) شرایط و مراحل ارایه خدمات طول مدت ارائه خدمات تست سرویس های نرم افزاری مبتنی بر SOA، بسته به تعداد سرویس های مورد تست از یک تا چندماه خواهد بود. مراحل درخواست و نحوه پاسخگویی در شکل زیر نشان داده شده است.