گیلان،رشت،دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه کامپیوتر
UNKnown soea@guilan.ac.ir
سلام، به تارنمای آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا دانشگاه گیلان خوش آمدید.

خدمات برگزاری دوره های آموزش مجازی برای سازمان ها

واحد آموزش آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سرویس‌گرا دانشگاه گیلان، به منظور تربیت نیروی متخصص در زمینه معماری سازمانی و سرویس گرایی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مجازی(الکترونیکی) و ارائه گواهینامه مینماید. متقاضیان صرفا به صورت سازمانی میتوانند برای شرکت در دوره ها ثبت نام نمایند (درحال حاضر امکان ثبت نام متقاضیان به صورت فردی وجود ندارد). مشخصات دوره های آموزشی قابل ارایه به صورت مجازی (الکترونیک) دوره آموزشی معماری سازمانی مطابق با سرفصل سازمان مدیریت و برنامه ریزی (20 ساعت) دوره آموزشی مدیریت فرایندهای کسب و کار مطابق با سرفصل سازمان مدیریت و برنامه ریزی (20 ساعت) شرایط و مراحل ارایه خدمات دوره های آموزش مجازی صرفا به صورت سازمانی برگزار می شود و درحال حاضر امکان برگزاری دوره های آزاد وجود ندارد. متقضایان به صورت سازمانی جهت شرکت در دوره بر اساس مراحل ذیل می توانند اقدام نمایند: دریافت و تکمیل فرم ثبت نام (فرم ثبت نام سازمانی) ارسال فرم ثبت نام تکمیل شده به پست الکترونیکی soea@guilan.ac.ir اعلام جزئیات و نحوه اجرای دوره به سازمان متقاضی توسط واحد آموزش پرداخت شهریه دوره توسط سازمان متقاضی و ارسال فیش پرداختی شروع دوره آموزشی برای کارشناسان سازمان متقاضی برگزاری آزمون پایان دوره و ارائه گواهینامه رسمی در صورت کسب حد نصاب آزمون